Li-let­tu­ja / pre­si­dentplät­tar 27.1.24

Lauantaina 27.1.24 klo 11-13 tarjoamme Li-lettuja K-Supermarketin edustalla. Tervetuloa!

Välkomna på presidentplättar på lördag! Vi är vid K-Supermarket kl 11-13.