Vå­ra mål 2021-2025

Med tanke på Hangös livskraft är det viktigt att staden i samarbete med Novago ser till att företagarna och de som planerar bli företagare smidigt får den service och det stöd de behöver. Verksamhetsförutsättningarna för de kreativa branscherna bör målmedvetet utvecklas.

I samband med det pågående sysselsättningsförsöket bör det byggas upp nya sysselsättningsmöjligheter för de arbetslösa. Vårt mål är att få till stånd en återvinningscentral i samarbete med tredje sektorn. Projektet skulle stöda såväl sysselsättningen som den cirkulära ekonomin.

Staden måste ta vara på de möjligheter som den förlängda läroplikten erbjuder genom att i samarbete med de lokala arbetsgivarna och yrkesutbildningen skräddarsy lösningar för eleverna. Skäliga förbindelser till Lojo bör tryggas såväl med tanke på såväl studerande som sjukhusbesökare.

Hangös tvåspråkighet bör enligt oss systematiskt stärkas med början i språkduschtandemverksamheten inom småbarnspedagogiken och grundskolan.

Hangös social- och hälsovård måste fås i gott skick innan social- och hälsovårdsreformen träder i kraft, så att vi kan ha kvalitativ service lokalt också i framtiden. Hälsocentralens service ska tas tillbaka i egen regi och Novas verksamhet måste tryggas. För att främja barnens välfärd och minska antalet omhändertagningar måste samarbetet förbättras över alla sektorsgränser.

Främjandet av hälsa och välfärd förblir kommunens uppgift också efter social- och hälsovårdsreformen. Med tanke på det behövs ett fungerande samarbete mellan sektorerna.

Äldreomsorgen kräver speciell uppmärksamhet. I framtiden behövs mera gemenskapsbaserat serviceboende för hemvårdens klienter och mänskligare arbetsförhållanden för personalen.

Stadens personal måste ses som en resurs och inte som en kostnad. Arbetsförhållanden måste vara sådana att personalen trivs och fortbildningen ska skötas. Utgångspunkten och grunden för arbetet är ett resultatrikt samarbete mellan ledningen och personalen. Anställningarna bör vara på heltid. Deltid eller visstidsanställning borde alltid vara personens eget val.

Alla mänskor behöver kultur och motion. Det måste ses till, att alla hangöbor oberoende av ålder och inkomst har möjlighet att utöva såväl kulturintressen som motion. Med hjälp av Kaikukortet kan mindre bemedlade avgiftsfritt delta i kulturevenemang. Vi föreslår att Kaikukortet tas i bruk också i Hangö.

Natur- och miljövärden bör respekteras i all verksamhet, med början i planläggningen. Hangö är en cykelstad och i all trafikplanering bör speciell uppmärksamhet fästas vid att den lätta trafiken kan löpa smidigt.