Vaa­li­päi­vän ää­nes­tä­mi­nen – 28.1.2024 – röst­ning på val­da­gen

Vaalipäivänä voit äänestää klo 9-20 vain omassa äänestyspaikassasi, paikan löydät äänioikeusilmoituksestasi. Ota mukaasi äänestyspaikalle henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja.

https://vaalit.fi/aanestaminen-vaalipaivana

Vallokalerna öppnas kl 9 och stängs kl 20 på kvällen. På valdagen kan du rösta enbart i din egen vallokal, som anges på meddelandekortet som du fått med posten. Ta med ett identitetsbevis, t.ex. identitetskort, pass, körkort eller någon annan motsvarande handling försedd med foto.

https://vaalit.fi/sv/rostning-pa-valdagen4