Vap­pu 1.5.2024

Vapun kunniakäynti punaisten haudalla. Puhujana Birgitta Gran. / 1. maj hedersuppvaktning vid de rödas grav. Birgitta Gran höll tal.
Bästa kamrater, hyvät toverit!
Jag växte upp tillika med att det finländska välfärdssamhället började byggas upp. Det var en positiv tid, jämlikheten ökade på många sätt.
90-luvun lama katkaisi kehityksen ja sen jälkeen on paljon tapahtunut ja muuttunut. Työttömyysaste on noussut, tuloerot kasvaneet ja varallisuuserot myöskin.
Politken har sedan dess växlat mellan de olika regeringarna, som i någon mån sedan s.a.s. ”korrigerat varandra”.
Men nu har vi en regering av ett helt annat slag.
Tällä hallituskaudella sosiaaliturvaa on heikennetty monella tavalla, jotka koskevat myös nimenomaan heikoimmassa asemassa olevia. Ilmeisesti hallituksessa kuvittelevat, että esimerkiksi työmarkkinatuella elää niin hyvin, ettei töitä sen takia viitsitä hakea, vaikka todellisuus on jotain aivan muuta. Ja samalla annetaan verohelpotuksia niille, jotka tienaavat eniten…
Man har också stramat åt finansieringen för de nya välfärdsområdena, som verkligen skulle behöva en skaplig finansiering i det här skedet. Samtidigt stöder man den privata sjukvården med höjda fpa-ersättningar.
Paljon on vähennetty myös sivistyksen ja kulttuurin valtionosuuksia ja rauhanjärjestöille ei enää myönnetä mitään valtion avustusta ollenkaan. Ja pakolaisia ei haluta ottaa vastaan..
Fackföreningsrörelsen försöker man oskadliggöra, i stället för att bemöta den som en viktig samarbetspart.
Allt det här leder till allvarliga konsekvenser för många finländare och för hela det finländska samhället.
On tutkittu juttu, että tasa-arvoisessa yhteiskunnassa kaikki voivat paremmin. Suomi on joskus ollut parhaiden joukossa siinä suhteessa, muiden pohjoismaiden kanssa, mutta asetelma on siitä muuttunut ja on rajulla tavalla muuttumassa entistä enemmän.
Det här måste det bli en ändring på. Och vi måste bidra till den förändringen.
Finland ska inte göras till ett paradis för de välbärgade och ett helvete för de fattiga. Finland ska fungera som ett hem för alla sina invånare.
Mutta jotta työt jaksaisi hoitaa pitää välillä levätä. Ja tänään on sellainen päivä. Joten – kaikesta huolimatta – hyvää vappua/glad första maj!
Birgitta Gran